Loading...
[MCredit] Mở giới hạn sản phẩm rủi ro cao

MFast xin thông báo từ 17h00 ngày 14/01/2021:

  • Mở chặn các sản phẩm bị rủi ro cao từ MCredit
  • Điều chỉnh tỷ trọng hoa hồng sản phẩm rủi cao thành 0.7

Chi tiết vui lòng xem tại mục "Chính sách" bán hàng trên MFast

Danh sách các sản phẩm rủi ro cao

  • CS SY B 47
  • CS MBIKE 55
  • CS MBIKE 45
  • CS BHYT 47
  • CS CF C 45
  • CS CF FAST 60

Các bạn tiếp tục đẩy mạnh bán hàng MCredit vào dịp cuối năm này nhé !

Chúc các bạn thành công !