[MCredit] Mở kí App Đu Đủ cho tất cả các sản phẩm

MCredit thông báo những sản phẩm chạy bán song song giữa đối với luồng MCredit thông thường, và MCredit No Courier đã kí được thành công qua App Đu Đủ.

Những hồ sơ cũ được phê duyệt còn hiệu lực trước ngày triển khai thành công đều kí được qua App

Tuy nhiên, các bạn lưu ý thêm thông tin đối với sp CS Insurance bán qua:

  • Luồng MC No Courier: không kí được qua App Đu Đủ, phải ra Viettel kí để tải thêm trường tra cứu BHNT.
  • Luồng MCredit thông thường: kí được qua App Đu Đủ.

Như vậy, MCredit đã mở ký qua App Đủ đủ cho tất cả các sản phẩm đang triển khai để hỗ trợ khách hàng trong mùa dịch

Các bạn lưu ý, hiện tại MCredit vẫn đang hỗ trợ giải ngân thông qua các kênh:

  • Chuyển khoản: Qua tài khoản ngân hàng MB
  • Tiền mặt: Qua Viettel Store hoặc VN POST (Điểm VN POST từ cấp Huyện trở lên)

Để tra cứu các điểm VN POST giải ngân, các bạn truy cập vào: http://www.vnpost.vn/vi-vn/buu-cuc/tim-kiem (VNP chỉ hỗ trợ giải ngân, không hỗ trợ ký hợp đồng)

Để xem các thông tin sản phẩm, hướng dẫn bán hàng dự án MCredit, bạn truy cập vào: https://mfast.vn/san-pham-mcredit/

Các bạn cập nhật thông tin và đẩy mạnh MCredit nhiều hơn nữa nhé!