Loading...
[MCredit] Mở thêm Siêu thị Viettel Store

MCredit xin thông báo, trong tháng 01/2022 có 01 siêu thị Viettel Store mới khai trương như sau:

  • Địa chỉ Siêu thị: Số 09 Đường Nguyễn Bình, P. Bần Yên Nhân, Thị Xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên
  • Thời gian khai trương: 25/01/2022

MCredit gửi lại danh sách 317 điểm Viettel Store đang triển khai ký hợp đồng tiền mặt. Chi tiết: Xem tại đây

Các bạn cập nhật thông tin !