[MCredit] Ngừng triển khai ký VKTD tiền mặt tại SIP Bình Thuận - MFast

[MCredit] Ngừng triển khai ký VKTD tiền mặt tại SIP Bình Thuận

MCredit thông báo sẽ thực hiện đóng 10 SIP thuộc tỉnh Bình Thuận  như bên dưới:

MCredit gửi lại danh sách 385 SIP: Xem tại đây

File đính kèm cũng đã được tải lên trang sản phẩm MCredit: https://www.mfast.vn/san-pham-mcredit/

Các bạn vui lòng cập nhật thông tin!