[MCredit] Những sản phẩm không thực hiện ký E-Sign

MCredit thông báo danh mục sản phẩm không thực hiện ký qua App đu đủ:

Lưu ý : Đối với các sản phẩm theo luồng MCredit thông thường trong danh sách, các bạn vui lòng hướng dẫn khách hàng thực hiện ký E-contract tại Viettel Store. Không ký qua App đu đủ

Các bạn lưu ý hướng dẫn khách hàng nhé!