[MCredit]- Nội dung sửa đổi, bổ sung sản phẩm CS CF

MFast xin thông báo:

Các nội dung sửa đổi, bổ sung của sản phẩm CS CF sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 18/9/2020 và áp dụng với các hồ sơ được nhập liệu lần đầu lên hệ thống từ ngày 18/9/2020. Chi tiết thay đổi:

  • Dừng chạy sản phẩm CF A 60
  • Đổi tên sản phẩm CF C 50 thành CF C 45

Đính kèm là file thể lệ sản phẩm cập nhật và lịch trả nợ. Anh/ Chị vui lòng cập nhật thông tin để cùng thực hiện công việc.

Nếu phát sinh vướng mắc, Anh/ Chị vui lòng liên hệ Phòng Hỗ Trợ Dự án DGP – MCREDIT để được hỗ trợ.