Loading...
[MCredit] Quy định chứng từ chứng minh cư trú

MCredit xin gửi lại thông tin cuối cùng, về quy định cung cấp chứng từ chứng minh cư trú và khoản vay như sau:

1/ Trong mọi trường hợp, số tiền phê duyệt tối đa là 20 Triệu (không bao gồm số tiền bảo hiểm). Áp dụng cho cả sản phẩm BPM mới và sản phẩm cũ

2/ Đối với các hồ sợ lên BPM mới: Áp dụng theo nội dung trong bảng bên dưới.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-18.png

Đối với sản phẩm BPM mới, dự kiến sẽ triển khai sớm trong thời gian tới, MFast sẽ thông báo đến bạn ngay khi dự án được mở

3/ Đối với các hồ sơ lên BPM cũ: Giấy tờ áp dụng theo từng nhóm sản phẩm tương ứng (theo quy định cũ).

Chi tiết về sản phẩm MCredit, bạn tham khảo tại: https://mfast.vn/san-pham-mcredit/

Các bạn cập nhật để lên hồ sơ đúng theo quy định từ MCredit nhé !