[MCredit] Quy định về nợ xấu khách hàng và gian lận hồ sơ

1/ Quy định về nợ xấu khách hàng (Del)

Sales sẽ bị cắt code MCredit khi vi phạm về tỷ lệ Del như sau:

 • (Tổng số hồ sơ thanh toán chậm 4 kỳ (MOB4) >10 ngày / Tổng số hồ sơ giải ngân trong tháng) > 11%

2/ Các trường hợp gian lận hồ sơ (Fraud)

 • Tự thiết kế, in ấn tờ rơi, mục tin quảng cáo sản phẩm có sử dụng tên, địa chỉ, hình ảnh, biểu tượng, khẩu hiệu và/hoặc bất cứ nhận diện nào của MFast chưa được sự chấp thuận/đồng ý của cấp có thẩm quyền của MFast
 • Làm mất hoặc thất lạc hồ sơ gốc của Khách hàng vì bất kỳ lý do vô tình hay cố ý
 • Không tư vấn đầy đủ điều kiện khoản vay và các thủ tục cần thiết cho Khách hàng
 • Viết thay hoặc để người khác viết thay những nội dung mà yêu cầu Khách hàng phải tự viết tay
 • Nhân viên kinh doanh thuê mướn hoặc nhờ người khác thực hiện thay mình các bước trong quy trình làm việc
 • Yêu cầu Khách hàng chi trả các khoản phí, vật phẩm, quà tặng sai quy định
 • Nhận tiền bồi dưỡng, quà tặng và/hoặc để đối tượng liên quan khác nhận/thay mình nhận tiền, quà tăng của Khách hàng dưới mọi hình thức
 • Chia sẻ mã nhân viên để làm hồ sơ cho Khách hàng nhằm mục đích lợi dụng sự chênh lệch của mức thưởng kinh doanh hoặc các mục đích khác sai quy định
 • Cấu kết với Khách hàng hoặc Bên thứ ba nào khác cung cấp thông tin giả mạo, làm giấy tờ giả để thực hiện hợp đồng vay. Hoặc Biết Khách hàng hoặc bên thứ ba nào khác có hành vi gian lận vẫn nhận hồ sơ, làm hồ sơ hàng loạt, gây thiệt hại về tài chính và uy tín của MFast
 • Không đối chiếu bản gốc hồ sơ Khách hàng. Tự giả mạo hồ sơ, chữ ký Khách hàng, chỉnh sửa thông tin Khách hàng để thực hiện hợp đồng vay
 • Cho phép Khách hàng đưa hồ sơ hoặc những thông tin giả để thực hiện khoản vay; HOẶC Chỉnh sửa thông tin Khách hàng; HOẶC Chỉ dẫn hoặc hỗ trợ Khách hàng làm hồ sơ giả hoặc thông tin giả để vay hoặc các hành vi gian lận khác để Khách hàng được duyệt vay nhằm trục lợi.
 • Những hành vi gian lận/ lừa đảo chiếm đoạt gây thiệt hại cho khách hàng

MFast sẽ cắt code bán hàng MCredit nếu Sales rơi vào các trường hợp trên. Ngoài ra, các trường hợp cố ý lừa đảo, chiếm đoạt tiền, tài sản khách hàng sẽ phải chịu bồi thường 100% thiệt hại cho khách hàng