Loading...
[MCredit] Tạm dừng một số sản phẩm

MCredit xin thông báo về việc tạm dừng triển khai các mã sản phẩm sau:

 • CS RL SY B 47
 • CS RL EVN - VIP 37
 • CS RL GOV 25
 • CS RL GOV 30
 • CS RL SELF-EMPLOYED 65
 • CS RL SELF-EMPLOYED 59
 • CS RL SELF-EMPLOYED 37
 • CS RL U-Bill 65
 • CS Bank Cooperate 45
 • CS SY REFUND A 40
 • CS SY REFUND B 50

Thời gian tạm dừng triển khai: Áp dụng đối với các hồ sơ khởi tạo từ ngày 26/07/2022 cho đến khi có thông báo mới

Chi tiết tài liệu được cập nhật mới tại: https://mfast.vn/san-pham-mcredit/

Bạn lưu ý khi tư vấn cho khách hàng nhé!