Loading...
[MCredit] Tạm dừng tính năng giải ngân hạn mức qua tài khoản MB

Để phục vụ việc nâng cấp về bảo mật cho tính năng giải ngân hạn mức, MCredit xin thông báo: Tạm dừng cung cấp tính năng “Giải ngân hạn mức qua tài khoản MB Bank” trên App MCredit bắt đầu từ ngày 15/02/2022.

Thời gian mở lại tính năng này sẽ được gửi đến các bạn trong các thông báo tiếp theo.

Các bạn lưu ý trong quá trình tư vấn hồ sơ cho khách hàng nhé !