[MCredit] Tạm ngưng lên sản phẩm vay theo Sim

MCredit thông báo tạm dừng lên hồ sơ mới, và đẩy bổ sung hồ sơ đối với sản phẩm vay theo Sim do phát sinh lỗi từ hệ thống. Cụ thể các sản phẩm:

  • CS SCO TS 37
  • CS SCO TS 47
  • CS SCO TS MOBI 37
  • CS SCO TS MOBI 47
  • CS SCO CIC VINA 47

Đối với các sản phẩm khác, các bạn vẫn thực hiện bán hàng theo quy trình thông thường nhé. MFast sẽ thông báo khi lỗi hệ thống được xử lý hoàn tất

Các bạn cập nhật thông tin!