Loading...
[MCredit] Tăng lãi suất đối với một số sản phẩm

MCredit xin thông báo về việc tăng lãi suất của các sản phẩm Tiền mặt trên hệ thống BPM cũ. Cụ thể:

Thời gian triển khai: 08/07/2022.

  • Đối với các hồ sơ lên trước ngày 08/07/2022: Lãi suất áp dụng là lãi suất trước khi thay đổi
  • Đối với các hồ sơ lên từ ngày 08/07/2022 trở đi: Lãi suất áp dụng là lãi suất sau khi sửa đổi.

Chi tiết thông tin sản phẩm MCredit, bạn tham khảo tại: https://mfast.vn/san-pham-mcredit/

Bạn lưu ý để tư vấn đúng lãi suất sản phẩm cho khách hàng nhé!