Loading...
[MCredit] Tăng thời gian hiệu lực phê duyệt hồ sơ

MCredit thông báo về việc tăng thời gian hiệu lực phê duyệt hồ sơ, và mã giải ngân như sau:

1/ Thời gian áp dụng: Từ ngày 28/07/2021 cho đến hết 15 ngày, sau ngày Thủ tướng chính phủ công bố hết dịch Covid 19

2/ Nội dung: Tăng hiệu lực hồ sơ từ 15 lên 22 ngày

3/ Phạm vi, đối tượng áp dụng: Áp dụng đối với tất cả khách hàng vay vốn tại MCredit (Kể cả khách hàng đã được duyệt vay nhưng chưa kí hợp đồng, và khách hàng nhận được mã nhận tiền nhưng chưa nhận tiền tại thời điểm thông báo này có hiệu lực)

Các bạn lưu ý hướng dẫn khách hàng xử lý hợp đồng và nhận tiền trong thời gian trên nhé!