Loading...
[MCredit] Thay đổi code đại diện bán hàng

Kể từ ngày 01/03/2021, Dự án MCredit sẽ áp dụng Code đại diện bán hàng mới như sau:

Các bạn lưu ý trong quá trình điền Phiếu thông tin khách hàng. Các trường hợp điền sai code đại diện bán hàng sẽ không được ghi nhận hoa hồng.

Hình ảnh minh họa

MCredit thông thường

MCredit No Courier

Trân trọng thông báo !