Loading...
[MCredit] Thay đổi lãi suất cho vay một số sản phẩm

MCredit thông báo điều chỉnh lãi suất cho vay với một số sản phẩm cho vay tiền mặt. Cụ thể như sau:

Thời gian áp dụng: Áp dụng các hồ sơ khởi tạo mới từ ngày 12/01/2022

Các bạn lưu ý tư vấn đúng thông tin lãi suất sản phẩm cho khách hàng nhé

[Click vào đây] để xem bảng tính lãi suất cho vay hạn mức

Chi tiết tài liệu sản phẩm vay hạn mức MCredit: Xem tại đây

Để tham khảo toàn bộ thông tin về dự án MCredit, các bạn truy cập vào: https://mfast.vn/san-pham-mcredit/

Các bạn cập nhật thông tin nhé !