Loading...
[MCredit] Thay đổi quy trình bán hàng thông thường

Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid đã được kiểm soát, do vậy Mcredit xin thông báo dừng áp dụng chính sách bán hàng online, đối với kênh MCredit thông thường để quay về quy trình cũ trước đó. Cụ thể như sau:

  • Dừng triển khai các nội dung áp dụng ngày 16/07/2021: Xem tại đây
  • Bắt buộc phải có chữ ký khách hàng (Ký tên và ký nháy) trên Phiếu thông tin đề nghị vay
  • Cung cấp ảnh chụp khách hàng có cầm thẻ nhân viên kinh doanh hoặc ảnh khách hàng chụp cùng với nhân viên kinh doanh có đeo thẻ nhân viên

Áp dụng đối với quy trình cho vay tiền mặt thực hiện theo MCredit thông thường (Code đại diện bán hàng là Võ Thị Tố Yên - RD003000002). Đối với quy trình bán hàng No Courier không thay đổi

Phạm vi áp dụng: Áp dụng với các hồ sơ vay tiền mặt khởi tạo mới kể từ ngày 10/02/2022 đối với quy trình MCredit thông thường

Các bạn cập nhật thông tin !