[MCredit] Thay đổi về điều kiện cung cấp giấy tờ đối với sản phẩm BPM mới

Nhằm mục đích kiểm soát rủi ro và tối ưu danh mục, tăng tỷ trọng của các sản phẩm rủi ro trung bình, thấp; đồng thời tuân thủ quy định của Ngân Hàng Nhà Nước về tỉ lệ giải ngân tiền mặt trực tiếp.

MCredit xin thông báo về việc cập nhật nội dung sản phẩm như sau:

1/ Khoản vay đề nghị áp dụng đối với sản phẩm vay BPM mới bắt buộc ≤ 10 Triệu:

Khoản vay tiêu dùng đề nghị ≤ 10 triệu thì giấy tờ cung cấp là:

  • CMND/CCCD + POA; hoặc
  • CMND/CCCD + POI; hoặc
  • CMND/CCCD + POA + POI

2/ Thời gian triển khai: Kể từ ngày 30/8/2022.

3/ Sản phẩm áp dụng: Luồng hồ sơ BPM mới.

Các bạn cập nhật thông tin thay đổi nhé !