[MCredit] Thông báo Bảng giá xe quý I/2022

MCredit thông báo bảng giá xe sản phẩm MBIKE áp dụng quý I/2022:

  • Hiệu lực kể từ ngày: 24/01/2022
  • Áp dụng với các hồ sơ lên hệ thống kể từ ngày này.
  • Chi tiết: Xem tại đây

Chi tiết thông tin sản phẩm MCredit bạn truy cập vào https://mfast.vn/san-pham-mcredit/ để xem chi tiết nhé

Các bạn cập nhật thông tin để hướng dẫn cho khách hàng