[MCredit] Thông báo Bảng giá xe quý IV/2021 áp dụng cho sản phẩm MBike

MCredit thông báo bảng giá xe sản phẩm MBIKE (Khách hàng sở hữu cà vẹt xe máy) áp dụng quý IV/2021 như sau:

  • Hiệu lực kể từ ngày: 21/10/2021
  • Áp dụng với các hồ sơ lên hệ thống kể từ ngày này
  • Chi tiết Bảng giá xe quý IV: Xem tại đây

Bảng giá xe quý IV cũng đã được cập nhật tại trang: https://mfast.vn/san-pham-mcredit/

Các bạn cập nhật thông tin hướng dẫn cho khách hàng nhé!