Loading...
[MCredit] Thông báo chi trả hoa hồng bổ sung cho dự án BPM

MFast thông báo đã chi trả hoa hồng đối với những hồ sơ giải ngân thành công dự án BPM mới từ ngày ...đến ngày.... . Mở MFast và kiểm tra ví tích lũy ngay bạn nhé!

Hiện tại, dự án BPM của MCredit đang trong thời gian kết nối với đối tác, nên các bạn lưu ý không lên hồ sơ theo luồng BPM mới cho đến khi có thông báo từ MFast

Dự kiến dự án BPM sẽ được triển khai trên MFast vào ngày 15/05/2022

Chi tiết sản phẩm và quy trình bán hàng sẽ được thông báo đến các bạn ngay khi triển khai

Các bạn cập nhật thông tin nhé !