Loading...
[MCredit] Thông báo danh sách các điểm ký Viettel Store mới

MCredit xin gửi đến các bạn Danh sách địa điểm siêu thị Viettel Store cập nhật đến ngày 25/05/2021 (306 điểm).

Chi tiết các bạn vui lòng [Click vào đây] để xem.

Tài liệu cũng đã được cập nhật tại trang sản phẩm MCredit: https://www.mfast.vn/san-pham-mcredit/

Các bạn cập nhật và chọn địa điểm phù hợp để hỗ trợ khách hàng nhé!