Loading...
[MCredit] Thông báo điều chỉnh khoản vay sản phẩm

Nhằm mục đích kiểm soát rủi ro và tối ưu danh mục, tăng tỷ trọng của các sản phẩm rủi ro trung bình, thấp; đồng thời tuân thủ quy định của NHNN về tỉ lệ giải ngân tiền mặt trực tiếp.

1/ MCredit thông báo điều chỉnh số tiền cho vay và điều kiện đính kèm, như sau:

  • Khoản vay tiêu dùng đề nghị tối đa không quá 20 triệu (không bao gồm số tiền bảo hiểm)
  • Đối tượng áp dụng: Khách hàng vay tất cả sản phẩm MCredit

Ghi chú:

  • POI: Chứng minh thu nhập
  • POA: Chứng minh cư trú

2/ Khối Thẩm định và phê duyệt MCredit sẽ kiểm soát điều kiện sau:

  • Số tiền phê duyệt tối đa trên BPM cũ không quá 20 triệu (không bao gồm bảo hiểm); hoặc
  • Số tiền phê duyệt của hồ sơ lên trên hệ thống BPM mới không quá 20 triệu (không bao gồm bảo hiểm);

3/ Thời gian triển khai: Kể từ ngày 15/6/2022 và thay thế cho toàn bộ các thông báo liên quan trước đó.

Các bạn cập nhật thông tin nhé!