[MCredit] Thông báo sửa đổi phiếu thông tin khách hàng

MFast thông báo sửa đổi Phiếu Thông tin Khách hàng dự án Mcredit:
Nội dung chi tiết sửa đổi như sau:

1/ Nội dung cũ:
Mục II.5. Số tiền/ Hạn mức đề nghị vay (VNĐ): ………………………

2/ Nội dung sửa đổi: Mục II.5. Số tiền/ Hạn mức đề nghị vay (VNĐ):……………………… (Hoặc số tiền khác theo phê duyệt của Mcredit)

Phiếu thông tin khách hàng được cập nhật tại: Xem tại đây

Thời gian áp dụng: 01/11/2020. Trong thời gian chuyển đổi giữa mẫu Phiếu TTKH cũ và Phiếu TTKH mới, các Anh/Chị được sử dụng song song 2 mẫu cũ và mới cho đến hết ngày 09/11/2020.

Anh/chị cập nhật thông tin nhé !