Loading...
[MCredit] Thông báo triển khai 100% thẩm định qua Video Call

MCredit thông báo triển khai bắt buộc video call khi thẩm định hồ sơ cho các khách hàng vay sản phẩm BPM mới, và khách hàng thuộc nhóm rủi ro cao với sản phẩm BPM cũ, thay thế cho thẩm định điện thoại như sau:

1/ Thời gian triển khai: 01/09/2022

2/ Điều kiện bắt buộc để có thể video call: Khách hàng dùng Smartphone, có 3g/4g/wifi

3/ Nhân viên kinh doanh ghi vào mục ghi chú trên đơn đề nghị vay cũng như trên MFast theo nội dung sau:

Nội dung Thực hiện
Khách hàng đồng ý Video Call Ghi chú trên đơn đề nghị vay và trên MFast
Không đồng ý thực hiện Video Call

Các lý do cần ghi chú:

  • Khách hàng không dùng smartphone.
  • Khách hàng không có mạng di động/ wifi.
  • Khách hàng không muốn gọi thẩm định qua video call.
Lý do khác (…)

 

4/ Nhân viên kinh doanh tư vấn cho khách hàng:

Khi thẩm định viên nhận được hồ sơ với thông tin có video call, Thẩm định viên sẽ liên hệ với khách hàng bằng Số điện thoại tổng đài MCredit để xác nhận thông tin của Khách hàng và thông báo sẽ gửi tin nhắn đến Số điện thoại khách hàng để gọi video call

Thẩm định sẽ gửi SMS cho khách hàng 1 tin nhắn có đường link video call – Nhân viên kinh doanh hướng dẫn khách hàng click vào đường link ở tin nhắn để chấp nhận cuộc gọi video call. (Mẫu bên dưới)

Khách hàng cần chọn “Cho phép” để có thể truy cập vào micro và camera của Khách hàng với cuộc gọi video call.  Chọn “Đồng ý” để xác nhận liên hệ đến nhân viên MCredit.

Sau khi hoàn thiện cuộc gọi video call với khách hàng. Thẩm định viên lựa chọn kết quả hồ sơ và chuyển bước tiếp để xử lý theo đúng Quy trình Thẩm định và phê duyệt của MCredit theo từng thời kỳ

Hồ sơ đồng ý chấp nhận video call sẽ có tỉ lệ duyệt tốt hơn đối với hồ sơ không đồng ý

Bạn lưu ý tư vấn cho khách hàng nhé!