[MCredit] Triển khai chương trình cho vay tiền mặt ưu đãi

MCredit phê duyệt triển khai chương trình cho vay tiền mặt ưu đãi, giai đoạn sau giãn cách bởi dịch COVID 19 như sau:

1/ Nội dung:

 • Sản phẩm áp dụng: cho vay tiền mặt theo hạn mức NTB
 • Khách hàng được hưởng ưu đãi như sau:
  • Ân hạn gốc trong 3 kỳ đầu kể từ khi ký hợp đồng (kỳ được xác định từ ngày ký hợp đồng, không tính từ ngày nhận nợ).
  • Lãi suất cho vay ưu đãi (%) trong suốt thời hạn vay = Lãi suất cho vay thông thường (%)  trừ (-) 2(%)

2/ Quy mô và phạm vi triển khai:

 • Phạm vi: Toàn quốc
 • Quy mô: 2500 tỷ
 • Thời gian triển khai: kể từ ngày hệ thống đáp ứng đến 31/12/2021 hoặc khi chương trình đạt giới hạn 2500 tỷ, tùy thời điểm nào đến trước
 • Áp dụng từ ngày 15/10/2021

3/ Mẫu hợp đồng: Mẫu hợp đồng áp dụng chương trình cho vay ưu đãi COVID 19 (Xem tại đây)

4/ Các bạn lưu ý các nội dung sau:

 • Không lên hồ sơ sản phẩm vay hạn mức sáng ngày Thứ sáu, 15/10/2021, để MCredit điều chỉnh lại hệ thống cho đến khi có thông báo mới
 • Trường hợp vẫn lên hồ sơ các sản phẩm Hạn mức trước thời điểm MCredit thông báo, khoản vay của khách hàng sẽ KHÔNG được hưởng chương trình ưu đãi. Các bạn lưu ý để tư vấn chính xác khách hàng, và xử lý các vấn đề khác phát sinh sau này (nếu có).

Các bạn cập nhật thông tin để hướng dẫn khách hàng nhé!