Loading...
[MCredit] Triển khai lại sản phẩm CS Refund

MCredit xin thông báo đến các bạn các nội dung sau:

1/ Triển khai lại sản phẩm cho vay tiền mặt hoàn tiền đối với Khách hàng có thu nhập từ lương CS REFUND (CS REFUND SY A 40 và CS REFUND SY B 50)

  • Áp dụng với các hồ sơ nhập lên hệ thống từ ngày 21/05/2021.
  • Thể lệ sản phẩm không thay đổi.
  • Chi tiết sản phẩm bạn tham khảo thêm tại Mục 4 - Thông tin sản phẩm và quy trình bán hàng - Sản phẩm MCredit: https://www.mfast.vn/san-pham-mcredit/

2/ Mở rộng địa bàn triển khai “Chương trình hỗ trợ Khách hàng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid 19 năm 2021” với tỉnh Bắc Ninh. Thời gian áp dụng: Từ ngày 21/05/2021

Các bạn cập nhật thông tin nhé. Chúc các bạn thành công!