[MCredit] Triển khai luồng lên hồ sơ riêng đối với sản phẩm CashCard

MFast thông báo điều chỉnh tách sản phẩm CashCard ra ngoài giao diện trang chủ tài chính khi lên hồ sơ vay. Bạn chọn vào icon sản phẩm theo hình minh họa bên dưới đên lên hồ sơ vay. Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn biểu tượng MCredit CashCard tại giao diện trang chủ

Bước 2: Tại mục nhập thông tin khách hàng, chọn nhóm sản phẩm “CashCard”

Ngày triển khai: 29/11/2022

Các lưu ý khi điền phiếu thông tin khách hàng đối với sản phẩm MCredit CashCard

  1. Điền đơn theo mẫu đơn đề nghị mở thẻ (Xem mẫu tại đây)
  2. Tên sản phẩm: Có chữ “CASHCARD” – Ví dụ: CASH CARD – CS RL SY A 37
  3. Điền nội dung mặc định theo hướng dẫn tô đỏ tại mục “Ghi chú”

Ngoài ra, thông tin sản phẩm và quy trình bán hàng không thay đổi. Bạn tham khảo thêm dự án mở thẻ vay MCredit CashCard tại: https://mfast.vn/mcredit-trien-khai-san-pham-cash-card/

Bạn lưu ý trong quá trình lên hồ sơ vay nhé