[MCredit] Triển khai mẫu đơn đăng kí sử dụng sản phẩm dịch vụ mới

MCredit thông báo về việc sử dụng Mẫu Đơn đăng kí sử dụng sản phẩm dịch vụ áp dụng từ 01/01/2022

Chi tiết mẫu đơn mới: Xem tại đây

Để tham khảo toàn bộ thông tin về dự án MCredit, các bạn truy cập vào: https://mfast.vn/san-pham-mcredit/

Mẫu đơn chỉ thay đổi logo và cỡ chữ

Các bạn cập nhật thông tin nhé !