Loading...
[MCredit] Triển khai sản phẩm cho vay tiền mặt theo hạn mức

MCredit thông báo về việc mở rộng triển khai sản phẩm cho vay tiền mặt theo hạn mức nhằm mang tới giá trị tốt hơn cho khách hàng

Kể từ ngày 18/09/2021, MCredit sẽ ngừng triển khai bán các sản phẩm vay theo phương thức cho vay từng lần (theo món) với một số sản phẩm dưới đây với tất các các kênh bán hàng. Thay vào đó, MCredit sẽ chuyển sang bán các sản phẩm tương ứng theo phương thức hạn mức xoay vòng.

Đặc điểm sản phẩm hạn mức xoay vòng:

 • Khách hàng được phép giải ngân và trả nợ nhiều lần, dựa trên hạn mức được duyệt trong suốt thời hạn cho vay
 • Hàng tháng, khách hàng chỉ cần trả số tiền tối thiểu trở lên tùy theo khả năng tài chính
 • Số tiền trả nợ sẽ được cộng vào hạn mức tín dụng khả dụng, sau đó tiếp tục được sử dụng lại.
 • Hợp đồng hiệu lực trong 36 tháng, trong thời gian hiệu lực, MCredit có thể phê duyệt tặng, giảm hạn mức dựa trên đánh giá từ MCredit
 • Số tiền góp khách hàng được tính: 2,5% dư nợ gốc còn lại đầu kì + Lãi suất (Dư nợ gốc đầu kỳ* lãi suất/365 ngày* số ngày tính lãi trong kỳ)

Điều kiện ghi nhận hoa hồng

Đối với sản phẩm hạn mức, khách hàng có thể giải ngân nhiều lần dưa trên hạn mức được duyêt, hoa hồng sẽ được ghi nhận cho Sale trên số tiền giải ngân lần đầu tiên (Không tính hoa hồng dựa trên số tiền giải ngân từ lần 2 trở đi).

Các Scheme sản phẩm bắt buộc triển khai theo hạn mức xoay vòng

Tài liệu sản phẩm:

Các nội dung chính sách khác không đổi.

Các bạn lưu ý cập nhật thông tin để tư vấn chính xác khoản vay, lãi suất, số tiền góp theo quy định sản phẩm hạn mức cho khách hàng nhé!

Ngoài ra, để giúp các bạn hiểu rõ hơn, MFast tổ chức buổi đào tạo về sản phẩm hạn mức như sau:

 • Thời gian: 9h00 ngày 21/09/2021
 • Hình thức đào tạo: Trực tuyến thông qua ứng dụng Zoom Meeting
 • Link Zoom: [Click vào đây] để tham gia buổi đào tạo
 • Meeting ID: 812 7544 1912
 • Passcode: 239519
 • Các bạn lưu ý tham gia đúng giờ để cập nhật đầy đủ nội dung nhé

Chúc các bạn thành công