Loading...
[MCredit] Triển khai thí điểm sử dụng Giấy phép lái xe thay thế Sổ hộ khẩu

MCredit xin thông báo: “Phê duyệt triển khai thí điểm chính sách sử dụng Giấy phép lái xe thay thế Sổ hộ khẩu đối với các sản phẩm cho vay tiền mặt” với các nội dung cơ bản như sau:

1/ Sản phẩm áp dụng:

 • CS EVN
 • CS Insurance
 • CS Bank Surrogate

2/ Đối tượng KH được áp dụng:

 • Khách hàng thỏa các điều kiện sau:
 • Có Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân 12 số còn hiệu lực và sử dụng để nộp hồ sơ vay vốn tại Mcredit.
 • Trường hợp Khách hàng sinh trước năm 2001 yêu cầu cung cấp giấy tờ chứng minh CMND cũ hoặc văn bản xác nhận chỉ có 01 số CMND/CCCD mới hoặc xác nhận CMND/CCCD cũ-mới theo quy định của Mcredit trong từng thời kỳ
 • Không cung cấp được Sổ hộ khẩu theo danh mục giấy tờ, thể lệ sản phẩm của Mcredit trong từng thời kỳ
 • Có giấy phép lái xe bản PET
 • Các điều kiện khác theo thể lệ sản phẩm cho vay tiền mặt tại Mcredit trong từng thời kỳ.

(*) Trường hợp Khách hàng không thỏa mãn các điều kiện trên: Thực hiện xử lý hồ sơ theo quy trình và thể lệ sản phẩm cho vay tiền mặt thông thường tại MCredit trong từng thời kỳ.

3/ Cách thức thực hiện: NVKD tải hình ảnh Giấy phép lái xe của khách hàng vào trường Sộ Hổ Khẩu

4/ Phạm vi triển khai

 • Kênh bán hàng: Kênh bán hàng qua điện thoại, Kênh bán hàng trực tiếp và Kênh bán hàng qua đối tác
 • Địa bàn triển khai: Toàn quốc
 • Thời gian thí điểm: Từ ngày 19/04/2021 đến hết ngày 19/01/2022 hoặc cho đến khi có thông báo khác.

Các bạn cập nhật thông tin nhé!