[MCredit]- V/v Triển khai Toàn quốc chứng kiến ký văn kiện tín dụng tại Viettel Store 17/09/2020

MFast xin thông báo:

Từ ngày 17/09/2020, MC triển khai kết nối API tổng 293 điểm giao dịch của VTS trên toàn quốc (Đã bao gồm 69 điểm đã thông báo trước đó)

Đính kèm là Danh sách chi tiết điểm ký VKTD tại VTS toàn quốc: Xem tại đây

Anh/ Chị vui lòng cập nhật thông tin

Nếu phát sinh vướng mắc, Anh/ Chị vui lòng liên hệ Phòng Hỗ Trợ Dự án DGP – MCREDIT để được hỗ trợ.