MFast ra mắt Cổng thông tin bán hàng - MFast

MFast ra mắt Cổng thông tin bán hàng

Hiện tại, trên Giao diện Trang chủ MFast, bạn có thể đăng nhập vào trang Cổng thông tin bán hàng – Một phiên bản Web của MFast, nơi bạn Quản lý doanh số bán hàng, Thông tin khách hàngmạng lưới cộng tác viên của bạn trên MFast.

Tất cả các User có thể đăng nhập vào trang Cổng Thông Tin để:

  • Quản lý doanh số trực tiếp gián tiếp từ các cấp bán hàng
  • Quản lý CTV trực tiếpthứ cấp, theo dõi tình trạng cấp code

♥ Chức năng hỗ trợ:

  • Xuất file thông tin cộng tác viên và doanh số ra Excel
  • Hiện thu nhập trong víthu nhập tạm tính của từng hồ sơ
  • Hiện các hồ sơ doanh số bị tạm giữ

♥ Ngoài ra, các chức năng sắp tới sẽ được ra mắt:

  • Tạo khung chát nhóm, truyền thông thông tin cho CTV
  • Xử lý hồ sơ trực tiếp trên Trang

Truy cập bằng cách: Vào https://www.mfast.vn/. Chọn Đăng nhậpvào bằng số điện thoại đã đăng ký trên MFast.

Hình ảnh minh họa