Loading...
[MFast] Thông báo điều chỉnh tỷ lệ quy đổi nghiệp vụ và chính sách hoa hồng

MFast xin thông báo về việc điều chỉnh tỷ trọng nghiệp vụ bán hàng và chính sách hoa hồng như bên dưới:

1/ Điều chỉnh tỷ trọng nghiệp vụ bán hàng

Nghiệp vụ Tỉ trọng hiện tại Tỉ trọng điều chỉnh
Chỉ tìm và giới thiệu khách hàng 50% 30%
Tư vấn và thu hồ sơ 50% 70%

2/ Điều chỉnh chính sách hoa hồng sản phẩm

Chính sách hoa hồng sản phẩm trên MFast sẽ được điều chỉnh theo nội dung bên dưới:

3/ Chính sách tạm giữ hoa hồng sản phẩm CIMB Bank

Hoa hồng sản phẩm CIMB Bank sẽ chi trả theo 2 đợt:

  • 50% sẽ được chi trả ngay khi hợp đồng giải ngân thành công
  • 50% còn lại, ngay khi khách hàng thanh toán kì 1, với điều kiện không được trễ quá 20 ngày so với hạn thanh toán

Anh/chị cập nhật thông tin nhé !