Loading...
MFast xin lỗi về việc truy thu hoa hồng TNEX ngày 06/09/2022

MFast chân thành xin lỗi về sự việc không mong muốn khi truy thu hoa hồng dự án TNEX của người dùng vào ngày 06 tháng 09 năm 2022 do ứng dụng MFast cập nhật sai kết quả.

Do lỗi hệ thống nên dù không vi phạm chính sách của dự án nhưng nhiều người dùng MFast vẫn bị truy thu hoa hồng TNEX vào ngày 06 tháng 09 năm 2022. Việc sơ xuất trong hệ thống của MFast dẫn đến truy thu không rõ lý do, gây hoang mang và bức xúc cho những người dùng là lỗi của MFast. 

MFast sẽ hoàn trả đầy đủ số tiền đã truy thu trong đợt này cho 69 người dùng dự án TNEX, chậm nhất vào ngày 16 tháng 09 năm 2022.

Ngoài ra, trong 3 tháng cuối năm 2022, ban lãnh đạo MFast sẽ xử lý triệt để các bất cập trong quy trình, điều khoản và thỏa thuận giữa MFast và đối tác ngân hàng, nhằm hạn chế các sự cố không đáng có và đem lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng. 

Xin chân thành xin lỗi vì sai sót này, mong người dùng thông cảm và tiếp tục đồng hành cùng MFast!

Ngày 09 tháng 09 năm 2022