[Mirae Asset] Cập nhật hướng dẫn đối với tin nhắn chấm điểm TS

MFast xin thông báo về cập nhật hướng dẫn và vận hành đối với tin nhắn chấm điểm TS (dành cho Tất cả các sản phẩm tín chấp trừ nhóm sản phẩm ECL WHITE COLLAR):

Về yêu cầu xác nhận tin nhắn SMS của khách hàng đối với thông tin điểm tín dụng TS trong quá trình thẩm định khoản vay kể từ ngày 02/10/2020 như sau:  

1/ Đối với mạng Viettel:

Nội dung tin nhắn: “Bạn đang làm hồ sơ vay với MAFC. Bạn có đồng ý chia sẻ điểm xếp hạng với MAFC không? Nếu đồng ý soạn TD CO gửi 5566. Nếu không, soạn TD KHONG. Việc trả lời đồng ý được hiểu rằng bạn đã ủy quyền cho MAFC cho phép doanh nghiệp viễn thông thu thập, sử dụng và cung cấp thông tin của bạn để phục vụ cho hoạt động tín dụng của bạn. Để biết thêm thông tin, soạn TD THEM. Tải My Finnace https://grco.de/sms1 để theo dõi hồ sơ và ký hợp đồng vay”

 NVKD hướng dẫn khách hàng đồng ý soạn tin nhắn theo cú pháp: TD CO gửi tới số 5566

2/ Đối với mạng Mobifone:

Nội dung tin nhắn: “Bạn đang làm hồ sơ vay với MAFC. Bạn có đồng ý chia sẻ xếp hạng tín nhiệm với MAFC không? Nếu đồng ý soạn TD CO gửi 90004. Việc đồng ý chia sẻ xếp hạng tín nhiệm với MAFC được hiểu rằng Quý khách đã đồng ý cho phép MAFC, các công ty viễn thông và công ty công nghệ thông tin sử dụng và cung cấp thông tin của quý khách cho MAFC để phục vụ cho hoạt động xem xét cấp tín dụng của Quý khách. Để từ chối, soạn TD KHONG. Để biết thêm thông tin, soạn TD THEM”

NVKD hướng dẫn khách hàng thuê bao Mobifone đồng ý soạn tin nhắn theo cú pháp: TD CO gửi tới số 90004

Lưu ý: NVKD hướng dẫn KH tại thời điểm gặp KH để nhận/ làm hồ sơ:

_KHÔNG trả lời trực tiếp lại tin nhắn mà KH nhận được.

_Sau khi nhận được tin nhắn từ MAFC, KH tiến hành soạn tin nhắn liền để hồ sơ được thẩm định nhanh chóng.

Anh/chị cập nhật thông tin !