Loading...
[Mirae Asset] - Cập nhật thay đổi lãi suất sản phẩm

MFast xin gửi đến Anh/Chị thông tin thay đổi về lãi suất sản phẩm:

1/ Cập nhật quy định về lãi suất vay của sản phẩm ECL 211, ECL 213, FAST LOAN GOOD 507, UBS 318, EVN BASIC 322, EVN HIGH 311, POST-PAID BILL 324, BAS VIP 316, BAS STANDARD 317, ngày chính thức áp dụng: 02/11/2020 (chi tiết bên dưới)

2/ Kể từ ngày 29/10/2020: Khách Hàng là nhân viên làm việc tại công ty POUYUEN VIETNAM được áp dụng tương tự như khách hàng thông thường và có thể vay bất kỳ sản phẩm nào theo chính sách sản phẩm hiện hành của MAFC.

Kế hoạch triển khai và hướng dẫn vận hành:

Chi tiết sản phẩm và quy trình bán hàng: Xem tại đây

Cập nhật Lãi suất vay của sản phẩm ECL 211; ECL 213: 

Cập nhật Lãi suất vay của sản phẩm FAST LOAN:

Cập nhật Lãi suất vay của sản phẩm EVN:

 Cập nhật Lãi suất vay của sản phẩm POST PAID:

Cập nhật Lãi suất vay của sản phẩm BAS:

Cập nhật Lãi suất vay của sản phẩm UBS:

Anh/chị vui lòng cập nhật thông tin