[Mirae Asset] Cập nhật thông tin dự án

MFast xin thông báo về việc cập nhật thông tin dự án như sau:

1/ Mở rộng phạm vi triển khai sản phẩm

(Đính kèm: Danh sách phạm vi triển khai sản phẩm)

2/ Cập nhật Quy định về chứng từ màn hình chụp thông tin thuê bao KH (TTTB gửi 1414) và quy định về số điện thoại sử dụng để nộp hồ sơ vay: Số điện thoại cung cấp trên hồ sơ vay phải trùng khớp với số điện thoại sử dụng để tra cứu thông tin thuê bao KH (TTTB).

Ngày áp dụng: 10/11/2020

Anh/chị cập nhật thông tin !