Loading...
[Mirae Asset] Cập nhật thông tin sản phẩm

Mirae Asset xin thông báo về việc thay đổi quy định chứng từ Sổ hộ khẩu như sau:

1/ Cập nhật Bỏ chứng từ BẮT BUỘC Sổ Hộ Khẩu áp dụng cho tất cả các sản phẩm. Khi nhập liệu hồ sơ trên MFast, không cần tải chứng từ vào trường SHK này.

2/ Bổ sung Sộ Hộ Khẩu là chứng từ chứng minh cư trú dành cho khách hàng ở địa chỉ thường trú, cụ thể:

Quy định về chứng từ chứng minh cư trú với nội dung điều chỉnh là “Sổ hộ khẩu HOẶC Hóa đơn tiện ích của 1 trong 3 tháng gần nhất mang tên KH, HOẶC thẻ BHYT HOẶC xác nhận thường trú xác nhận cư trú hoặc giấy phép lái xe” (SHK được dùng làm POA)  

3/ Cập nhật về việc GPLX thẻ giấy và thẻ PET đều được dùng làm chứng từ POA khi thỏa điều kiện tra cứu thông tin.

4/ Khi nhập liệu, trường địa chỉ thường trú/HK của khách hàng nhập địa chỉ trên CMND/CCCD thay cho địa chỉ trên sổ hộ khẩu.

5/ Ngày áp dụng từ 05/07/2021.

Các bạn cập nhật thông tin nhé !