Loading...
[Mirae Asset] Cập nhật thông tin về quy trình xác minh thực địa

MFast xin gửi đến Anh/Chị thông tin update về vận hành sản phẩm Mirae Asset

Chính sách xác minh thực địa (FI): KHÔNG ÁP DỤNG XÁC MINH THỰC ĐỊA (FI) với tất cả sản phẩm (tất cả khoản vay) -  Ngày áp dụng: 01/10/2020

 Lưu ý: Đối với các hồ sơ vay có ngày nộp đơn trên bản cứng “Giấy đề nghị vay tiêu dùng”/ “Phiếu thu thập thông tin” trước ngày 01/10/2020, và đang ở trạng thái FI (phải đi xác minh thực địa, đang chờ kết quả xác minh thực địa)

Vào ngày 01/10/2020: Các hồ sơ này không cần phải đi xác minh thực địa nữa, đồng thời thẩm định điều chỉnh khoản vay xuống theo quy định của phòng thẩm định và phòng Quản lý rủi ro.

Anh/Chị vui lòng cập nhật thông tin để tư vấn cho khách hàng !