Loading...
[Mirae Asset] Điều chỉnh điều kiện về hóa đơn điện

Mirae Asset gửi thông tin cập nhật vận hành sản phẩm. Nội dung cập nhật như sau:

1/ Về điều kiện hóa đơn điện sản phẩm EVN: 

Khách hàng/ Người hôn phối đứng tên hóa đơn. Nếu người hôn phối đứng tên thì phải cung cấp thêm Sổ hộ khẩu/ giấy đăng ký kết hôn

Điều kiện cư trú:  Khách hàng phải cư trú tại địa chỉ thường trú.

Áp dụng: Ngày 05/08/2021

2/ Tạm thời ngừng sản phẩm Vay tiêu dùng dành cho khách hàng sở hữu thẻ ATM - BAS cho đến khi có thông báo mới, [Click vào đây] để xem thông báo trước đó.

Các bạn cập nhật thông tin