Loading...
[Mirae Asset] Điều chỉnh thông tin sản phẩm

Mirae Asset thông báo điều chỉnh thông tin sản phẩm như sau:

1/ Cập nhật sản phẩm vay tiêu dùng tín chấp dành cho Giáo viên, Giảng viên, CBNV trường học: Điều chỉnh thời gian công tác từ 24 tháng thành 12 tháng theo thông tin bảng dưới

2/ Cập nhật sản phẩm vay tiêu dùng tín chấp dành cho Bác sĩ, CBNV làm việc tại Bệnh viên, Cơ sở y yế: Điều chỉnh thời gian công tác từ 24 tháng thành 12 tháng theo thông tin bảng dưới

3/ Cập nhật sản phẩm vay tiêu dùng nhanh ( FAST LOAN)  điều kiện cư trú của Khách hàng: Áp dụng khách hàng hiện đang cư trú tại các khu vực Mirae quy định ban hành

4/ Cập nhật bổ sung danh sách phạm vi triển khai sản phẩm ở Life Insurance High 335 khu vực phía Bắc

4.1/ Tại các tỉnh Hải Dương, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Hưng Yên:

 • Các sản phẩm được triển khai là: EVN Basic 322, ECL 210, ECL 211, ECL 213, Life Insurance Good 315, Life Insurance High 330, Life Insurance High 335, UCCC, CCS,Whitite - Collar
 • Trong đó: với các sản phẩm: EVN Basic 322, ECL 210, ECL 211, ECL 213, Life Insurance Good 315, Life Insurance High 330, Life Insurance High 335, UCCC và CCS.
  • Số tiền vay tối đa: 30 triệu
  • Thời hạn vay tối đa: 18 tháng

4.2/ Đối với tỉnh Quảng Ninh và các tỉnh khác được triển khai tại khu vực phía Bắc:

 • Các sản phẩm được triển khai là  ECL 210, ECL 211, ECL 213, Life Insurance Good 315, Life Insurance High 330, Life Insurance High 335, UCCC, White- Collar.
 • Trong đó: với các sản phẩm: ECL 210, ECL 211, ECL 213, Life Insurance Good 315, Life Insurance High 330,Life Insurance High 335,UCCC.
  • Số tiền vay tối đa: 20 triệu
  • Thời hạn vay tối đa: 18 tháng

Các thông tin sản phẩm khác không đổi

Chi tiết tài liệu mới nhất, xem tại: https://mfast.vn/san-pham-mirae-asset/

Các bạn cập nhật thông tin để hướng dẫn chính xác cho khách hàng nhé!