Mirae Asset giảm lãi suất sản phẩm

Mirae Asset cập nhật tóm tắt thay đổi lãi suất các sản phẩm vay tiêu dùng tín chấp của MAFC: Áp dụng từ ngày 20/01/2021

Chi tiết các bạn xem tại Tài liệu sản phẩm Mirae Asset

Đính kèm là bảng tính sản phẩm UCCC theo lãi suất mới

Anh/chị cập nhật thông tin