Loading...
[Mirae Asset] Hướng dẫn nhập liệu hệ thống

Mirae Asset thông báo hướng dẫn nhập liệu đối với Trường địa chỉ như sau:

1/ CMND/CCCD khác chứng từ chứng minh cư trú (POA):

Trường hợp KH nộp SHK làm POA

  • Mục địa chỉ nơi ở hiện tại: Nhập địa chỉ trên SHK
  • Mục địa chỉ hộ khẩu: Đánh dấu vào ô " Giống với nơi ở địa chỉ hiện tại"

Trường hợp KH nộp POA khác ( không phải SHK)

  • Mục địa chỉ nơi ở hiện tại: Nhập theo địa chỉ KH đang cư trú hiện tại
  • Mục địa chỉ HK: NHập theo địa chỉ trên CMND/CCCD

2/ Nhập liệu mục số SHK:

  • Nhập số chứng từ của chứng từ tương ứng nếu KH nộp POA là SHK/sổ tạm trú/ GPLX/BHYT 
  • Nhập mã KH nếu chứng từ POA là hóa đơn tiện ích
  • Bỏ trống nếu POA là xác nhận cư trú/tạm trú

[Click vào đây] để xem các hướng dẫn nhập liệu đã truyền thông trước đó

Nhờ anh/chị  truyền thông đến các bộ phận kinh doanh giúp em nhé