Loading...
[Mirae Asset] Lưu ý về tin nhắn chấm điểm Viettel

Mirae Asset thông báo về tin nhắn chấm điểm TS của mạng Viettel như sau:

Khách hàng có thể thực hiện việc soạn tin nhắn theo cú pháp và gửi tổng đài trước khi hồ sơ được nhập lên hệ thống, Vì vậy:

Ngay tại thời điểm gặp khách hàng để nhận hồ sơ, các bạn hướng dẫn khách hàng sử dụng thuê bao Viettel có 2 số cuối từ 00-20 soạn tin nhắn theo cú pháp: DK MAFC gửi tới số 5998

Áp dụng ngày: 14/09/2021

Các bạn lưu ý hướng dẫn khách hàng nhé