Loading...
[Mirae Asset] Ngưng bán Scheme sản phẩm UCCC

Mirae Asset thông báo về thay đổi Scheme sản phẩm UCCC (Vay theo tổ chức tín dụng khác) như sau:

  1. Kể từ ngày 23/02/2021, không nhập liệu hồ sơ vay liên quan tới scheme UCCC New Normal 325, UCCC New Mover 327, 328, UCCC New Simple 329 vào hệ thống
  2. Thêm chứng từ khi nộp hồ sơ với scheme UCCC New Normal 326 (chứng từ áp dụng của scheme UCCC New Simple 329):
    • Ảnh chụp/màn hình chụp tra cứu khoản vay từ website/ mobile app của Hợp đồng tín dụng HOẶC Lịch thanh toán khoản vay hiện tại.  Hóa đơn thanh toán HĐTD A của tháng gần nhất.
  3. Cập nhật Bảng tính UCCC mới nhất

Anh/chị cập nhật thông tin !