Loading...
[Mirae Asset] Thay đổi định dạng mã code mới

MFast xin thông báo code Mirae Asset sẽ thay đổi định dạng như sau:

  • Từ 27/10/2020 đến 31/10/2020: Sale có thể sử dụng code cũ hoặc Code mới (Ưu tiên code mới)
  • Kể từ 01/11/2020: MIRAE sẽ INACTIVE hết tất cả code cũ, và bắt buộc Sale phải sử dụng code mới

Anh/chị cập nhật thông tin để tránh hồ sơ bị Pending

Rất mong anh/chị thông cảm về sự thay đổi tạo code này từ phí Mirae