Loading...
[Mirae Asset] Thay đổi ngày thanh toán khoản vay

Mirae Asset xin thông báo:

1/ Thay đổi ngày chọn thanh toán mới 1, 5, 10, 15, 25. Các bạn lưu ý không chọn và KHÔNG nhập ngày thanh toán 20 từ ngày 01/10/2021

2/ Cập nhật Danh sách các công ty Bảo hiểm nhân thọ được chấp nhận: Điều chỉnh tên công ty Bảo hiểm Prévoir. Xem chi tiết tại đây

Áp dụng từ ngày 01/10/2021

Các bạn lưu ý cập nhật thông tin