[Mirae Asset] Triển khai tạo mẫu phiếu đăng ký vay tự động - MFast

[Mirae Asset] Triển khai tạo mẫu phiếu đăng ký vay tự động

MFast thông báo về việc tạo mẫu phiếu đăng ký vay tự động khi lên hồ sơ Mirae Asset như sau:

1/ Đối với lên mới hồ sơ: Tại bước tải hình ảnh chứng từ, MFast sẽ tự động tạo mẫu phiếu thu thập thông tin khách hàng, dựa trên thông tin nhập liệu tại các trang nhập liệu (Trang 1 đến trang 4). Nhân viên kinh doanh không cần điền và tải hình ảnh chứng từ này như trước.

2/ Trường hợp hồ sơ trả về:

  • Trường hợp trả lỗi thông tin và hình ảnh: Thông tin khách hàng cập nhật mới cũng sẽ được bổ sung vào mẫu phiếu thu thập thông tin khách hàng tự động và chuyển đến Mirae Asset
  • Trường hợp trả lỗi hình ảnh: Nhân viên kinh doanh thực hiện điền vào mẫu phiếu thu thập thông tin khách hàng trực tiếp và tải lên trường tương ứng như quy trình trước đó. Vì vậy các bạn lưu ý nhập liệu đúng thông tin trên MFast hạn chế lỗi sai thông tin mẫu phiếu thu thập thông tin khách hàng.

Toàn bộ thông tin dự án Mirae Asset bạn truy cập vào https://mfast.vn/san-pham-mirae-asset/ để xem nhé

Các bạn cập nhật thông tin !