Loading...
[Mirae Asset] Triển khai tạo mẫu phiếu đăng ký vay tự động

Từ 09/09/2022 Phiếu Thu Thập Thông Tin Khách Hàng (PTTKH) sẽ được tự động cập nhật từ hệ thống, các bạn không cần sử dụng Phiếu viết tay như thường lệ

1/ Đối với lên mới hồ sơ: NVKD nhập đúng và đầy đủ thông tin khách hàng (Từ trang 1 đến trang 4) -Hình 1, tại bước tải hồ sơ chứng từ, MFast sẽ tự động tạo PTTKH dựa trên thông tin đã nhập trước đó. NVKD có thể xem lại nội dung phiếu bằng cách chọn Xem trước tại đây (Hình 2)

2/ Trường hợp hồ sơ trả về: NVKD chỉ cần điều chỉnh những thông tin được trả về trên MFast, hệ thống sẽ tự động cập nhật và bổ sung vào PTTKH để đẩy qua Mirae Asset

Lưu ý: 

  • NVKD lưu ý nhập đúng và đầy đủ thông tin để giảm tình trạng trả lỗi, chậm giải ngân.
  • Khi MAFC trả lỗi về, NVKD tuyệt đối không xử lý các nội dung khác, chỉ cần xử lý theo đúng lỗi trả về
  • Nếu lỗi liên quan đến hình ảnh: NVKD có 2 ngày để xử lý, sau thời gian này hồ sơ sẽ tự động hủy
  • Nếu lỗi liên quan đến thông tin/nhập liệu: NVKD có 1 ngày để xử lý, sau thời gian này hồ sơ sẽ tự động hủy

Toàn bộ thông tin dự án Mirae Asset bạn truy cập vào https://mfast.vn/san-pham-mirae-asset/ để xem nhé

Các bạn cập nhật thông tin !