Loading...
[Mirae] Cập nhật sản phẩm vay theo lương

Mirae Asset thông báo cập nhật thông tin sản phẩm vay tiêu dùng tín chấp dành cho CBNV công ty - khách hàng thông thường

1/ Về chứng từ chứng minh thu nhập (sao kê tài khoản lương, bảng lương, phiếu lương, xác nhận lương) Từ ngày 12/11/2021 đến hết ngày 31/01/2022, Sao kê tài khoản lương/ Xác nhận lương/ Bảng lương/ Phiếu lương: Khách hàng nộp bản chính, có thông tin 06 tháng lương gần nhất.

2/ Xác minh thu nhập: Không sử dụng thu nhập trong thời gian giãn cách xã hội để ngăn chặn dịch bệnh (Tháng 7, 8, 9) để xác định thu nhập của khách hàng.

Ví dụ:

  • Đối với KH không nhận lương tháng 10: căn cứ vào lương tháng 4,5,6 để xác minh.
  • Đối với KH nhận lương tháng 10: căn cứ  vào lương tháng 5,6,10 để xác minh.
  • Đối với KH nhận lương tháng 11: căn cứ vào lương tháng 6,10,11 để xác minh.
  • Đối với KH nhận lương tháng 12: căn cứ vào lương tháng 10,11,12 để xác minh.

Lưu ý:

  • Trường hợp khách hàng không có thu nhập trong thời gian giãn cách xã hội để ngăn chặn dịch bệnh (Tháng 7, 8, 9), bắt buộc cung cấp thêm thẻ BHYT
  • Từ ngày 01/02/2022, điều chỉnh lại điều kiện nhận Sao kê tài khoản lương/ Xác nhận lương/ Bảng lương/ Phiếu lương chỉ chấp nhận thông tin 03 tháng lương gần nhất.

Bổ sung thêm đối với trường hợp nếu khách hàng bị mất HĐLĐ, HOẶC không thể cung cấp bản chính HĐLĐ tại thời điểm nộp hồ sơ vay, khách hàng phải cung cấp chứng từ sau:

Từ ngày 12/11/2021 đến hết ngày 31/01/2022, trên Sao kê tài khoản lương có đầy đủ/ không có đầy đủ các thông tin (tên Công ty trả lương, kỳ trả lương và mộc tròn của Ngân hàng): Chấp nhận Bản sao Thẻ BHYT, và bản chính Sao kê tài khoản lương của 06 tháng gần nhất (có hiệu lực tối đa 01 tháng).

Các bạn cập nhật thông tin nhé!