[Mirae] Cập nhật thay đổi sản phẩm

MFast xin thông báo về việc thay đổi nội dung sản phẩm Mirae Asset như sau:

1/ Cập nhật sản phẩm Vay tiêu dùng nhanh – FAST LOAN: Loại bỏ kỳ hạn 18 tháng, chỉ còn duy nhất 15 triệu – 12 tháng

2/ Cập nhật sản phẩm Vay theo Hóa đơn tiền điện EVN: Thay đổi yêu cầu về Giá trị trung bình của hóa đơn điện khi nộp hồ sơ vay, khoản vay tối đa của scheme EVN HIGH và loại bỏ scheme EVN BASIC.

Nhóm EVN High: A ≥ 500.000 VND và không có tháng nào < 400.000VND

3/ Cập nhật sản phẩm Vay tiêu dùng theo sao kê tài khoản ngân hàng: Loại bỏ scheme BAS VIP, scheme BAS STANDARD có A >= 8 triệu VNĐ.

4/ Cập nhập sản phẩm Vay theo Hợp đồng Bảo hiểm nhân thọ: Thay đổi về Điều kiện lịch sử tín dụng: Tổng số dư nợ hiện tại 80 triệu.

Thêm nhóm sản phẩm mới INSURANCE NORMAL (áp dụng từ ngày 27/05/2021).

  • Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ vẫn còn hiệu lực và đã có hiệu lực ≥ 6 tháng và < 1 năm.
  • Số tiền vay từ 15.000.000 – 50.000.000VND
  • Phí bảo hiểm/năm: ≥ 3.000.000VND
  • Lãi suất 45%

5/ Cập nhật bảng tính sản phẩm UCCC – Vay theo tổ chức tín dụng khác: [Click vào đây]

6/ Cập nhật bảng tính sản phẩm BAS – Vay theo sao kê ngân hàng: [Click vào đây]

7/ Tài liệu bán hàng chi tiết [Xem tại đây]. Và đã được cập nhật tại trang sản phẩm Mirae Asset: https://www.mfast.vn/san-pham-mirae-asset/

Kế hoạch triển khai và hướng dẫn vận hành chi tiết:

Lưu ý: Các hồ sơ được nhập vào hệ thống từ ngày 26/05/2021 đến 28/05/2021 như kế hoạch thực hiện ở trên vẫn được xử lý cho đến khi đưa ra quyết định phê duyệt hay từ chối

Các bạn cập nhật thông tin nhé!